Przemek Górczyk Podcast

#102 Były Dowódca Policyjnych Komandosów, Biuro Operacji Antyterrorystycznych - ft. dr Łysy

January 18, 2023 Przemek Górczyk Season 1 Episode 102
Przemek Górczyk Podcast
#102 Były Dowódca Policyjnych Komandosów, Biuro Operacji Antyterrorystycznych - ft. dr Łysy
Show Notes

🎬 🗣️ Oglądaj i komentuj na YouTube: https://youtu.be/ysaV2s1kqTI

insp. dr Michał Stępiński
Były dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
Oficer z 25 letnim doświadczeniem w działaniach Policji w sytuacjach kryzysowych. Przez ponad 10 lat zajmował się dowodzeniem jednostkami antyterrorystycznymi Policji.
Pełnił również służbę w pionie kryminalnym i centralnym biurze śledczym policji zajmując się zwalczaniem zorganizowanych grup przestępczych o charakterze zbrojnym. 
Wielokrotnie osobiście brał udział w działaniach bojowych Policji jako operator oraz dowódca. 

Główny obszar zainteresowań naukowych to:
* podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych
* zarządzanie i dowodzenie formacjami mundurowymi
* organizacyjno-prawne aspekty zwalczania terroryzmu.
Wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Obrony Narodowej.

Linki:
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/bezpieczenstwo_strategia/
WWW: https://bezpieczenstwoistrategia.com/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/@swiatoczamimundurowych
BOA: https://policja.pl/pol/boa/332,Centralny-Pododdzial-Kontrterrorystyczny-Policji-quotBOAquot.html
JOCKO PODCAST: https://open.spotify.com/show/7irxBvxNqGYnUdFo1c2gMc

Zdj z okładki: Jacek Herok BKS KGP
https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/170935,Symulatornia-gotowa-do-dzialan.html