Przemek Górczyk Podcast

#100 Dlaczego Odkładanie Pieniędzy Jest Takie Trudne? Co Wpływa Na Zmianę Zdania? -Dr Alicja Puścian

January 11, 2023 Przemek Górczyk Season 1 Episode 100
Przemek Górczyk Podcast
#100 Dlaczego Odkładanie Pieniędzy Jest Takie Trudne? Co Wpływa Na Zmianę Zdania? -Dr Alicja Puścian
Show Notes

🎬 🗣️ Oglądaj i komentuj na YouTube: https://youtu.be/cRUKDn68-Z8

Dr Alicja Puścian jest neurobiolożką behawioralną. W pracy badawczej koncentruje się na relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem, szczególnie w kontekście emocji, motywacji i interakcji społecznych, wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii, biologii i analizy behawioralnej. Obecnie jest zaangażowana w projekt BRAINCITY, w którym bada jak w mózgu kodowane są więzi społeczne. 
Na etapie studiów doktoranckich w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk zaprojektowała i wraz ze współpracownikami opatentowała system Eco-HAB, służący do zautomatyzowanej oceny zachowania społecznego zwierząt laboratoryjnych w warunkach semi-naturalnych. Eco-HAB, który stworzony został w oparciu o wiedzę z dziedzin elektroniki, zaawansowanych metod obliczeniowych i ekologii, wykorzystywany jest w tej chwili w wielu laboratoriach w Europie i Ameryce Północnej. 
Pracowała także jako wizytująca naukowczyni w jednym z wiodących szwajcarskich instytutów badawczych Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, a także w Stanach Zjednoczonych na Yale University, gdzie za badania nad dynamiką zmian aktywności neuronalnej towarzyszącej kształtowaniu zachowania prowadzone w ramach stażu podoktorskiego, została wyróżniona Brown-Coxe Award. 
Prace naukowe dotyczące roli plastyczności neuronalnej w zachowaniu oraz jej deficytów obserwowanych w zaburzeniach takich jak autyzm czy depresja publikowała w czołowych czasopismach naukowych m.in. w Molecular Psychiatry, Cell Reports i eLife. Jest laureatką Nagród Młodego Naukowca Roku Polskiego Towarzystwa Badań nad Układem Nerwowym i European Brain and Behavior Society. Otrzymała wyróżnienia od  licznych międzynarodowych organizacji naukowych m.in. International Brain Research Organization, Institute of Electrical and Electronics Engineers i European Science Foundation. Jest członkinią stowarzyszeń naukowych, m.in. Federation of European Neuroscience i amerykańskiego Society for Neuroscience. 
Od początku kariery aktywnie działa na rzecz społeczności naukowej, angażując się w działania pro-równościowe i mentoringowe m.in. w organizacjach Women in Science na Uniwersytecie Yale oraz Women for Science w Instytucie Nenckiego. Zaangażowana w liczne inicjatywy popularyzatorskie, w tym tworzenie filmów edukacyjnych dla polskiego oddziału Khan Academy, które na YouTube obejrzane zostały jak dotąd ponad 4 mln razy.

Linki:
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/alicjapuscian/
TWITTER: https://twitter.com/AlicjaPuscian
Marshmallow test: https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
Dan Ariely: https://danariely.com/
Stem Impact Award: https://fulbright.edu.pl/stem-impact/